decupe_smlyrdsvn_w
YORULAN DEĞİL YORUMLAYANLARIZ

Ülkemiz insanının dilediğinde neleri başarabileceğine şahitlik etmiş, başarının önünde engel teşkil eden üretimsizliği kendi içinde yok etmiş, katma değer üreten, ticari karlılığı öncelikli değerleri içinde tutmayan, Millileşme çabasını ilk günden bugüne öz değerleri içinde tutan ve kişi, kurum, ideoloji, din ve dahi etnik köken ötekileştirmesini; gerek ticari ve gerek ise insani ahlak anlayışından uzaklaştırmış, sanat, bilim ve felsefenin renklerini değerlerine katan, idealist kişiler ile yarının Türkiye’sine katkı sağlamak için; gece ve gündüzü birleştirmiş hür insanların varlığına anlam katmak için çalışıyoruz.

İsmail YURDSEVEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Firma Profilimiz

Biart’a ait fatura bilgileri, banka hesapları ve ticari tüm bilgi ve belgelere şirket bilgilerimiz bölümünden, konum, iletişim formu ve destek numaralarımız ile ilgili bilgiler için ise iletişim bilgilerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda

Biart, 2017 yılından bu yana dinamik yapısı ve yenilikçi bakış açısı ile bilişim sektöründe alanında lider uluslararası markaları tercih eden ve katma değer sağlayan bir proje şirketidir. Yeni nesil teknoloji ve çözümleri alanında uzman kadrosu ile hizmet sağlamakta olup kurumsal firmaların ihtiyacı olan bilgi teknolojileri alanındaki tüm hizmet alanlarında iş ortakları ile çözüm ve hizmet sunmaktadır.

2017 yılında proje ve teknoloji hizmetleri alanında faaliyet görmeye başlayan Biart, müşteri ve marka odaklı iş süreçleri, yeni teknolojileri operasyonunda ilk uygulayan şirket olmanın getirdiği güvenilirlik ve deneyim ile alanında farklılığını başarı ile ortaya koymuştur. Biart’ın kurucu ortağı İsmail YURDSEVEN’in geçmişteki teşebbüs ve tecrübeleri ile kurulan Biart; 2020 yılında tüm dünyada infial oluşturan salgın sürecinde Siber Güvenlik alanında oluşan derin açıkların yok edilebilmesi için Ulusal Siber Farkındalık (USF) çalışmalarını başlatmıştır.

Biart, bilişim sektörünün ön yatırım, finansman ve deneyim gerektiren ürün ve teknolojilerini dünya ile eşzamanlı ülkemiz başarılarına sunarken, iş hacmini günden güne büyütmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Aruba, Axis, Cisco, Commscope, Dell Technologies, Extreme Networks, Fortinet, HCS, HPE, Honeywell, Plantronics, Symantec, Lenovo, Microsoft, Plesk, Untangle, Zimbra, AWS, Google, GFI, RSA, Symantec, Veeam, VMware gibi seçkin markaları çözüm projelerine dahil ederek hizmet verdiği kurumlar için uzun yıllara dayalı bir işbirliği yürütmektedir.

Biart; bilişim alanındaki lider üretici markalar ve geliştirdiği çözüm teknikleri ile Türkiye’nin bilişim firmaları arasında sağladığı katma değer açısından vazgeçilmez bir değer olmaya devam etmektedir.

Misyonumuz

BİART, Kurumsal Proje Yönetmeliği alanında faaliyet göstermektedir. Kurumsal ve Kurumsallaşmakta olan işletmelere Bilişim, İletişim, Medya, Tasarım, Finans, Hukuk, Tedarik ve İşletme Yönetimi ihtiyaçlarına proje bazlı çözüm sağlamaktadır.

BİART‘ın bir proje firması olmasındaki en büyük neden, alanında uzman kişilerin bir araya gelmiş olmasıdır. Gücünü, çözüm ortaklığı modeli oluşturarak dengeleyen BİART‘ın, üstlendiği en temel misyon “bütçe kaybına engel olma” hedefidir.

BİART, her geçen gün büyüyen portföyüne; doğru zaman, doğru ürün ve hizmet sağlayabilmek için, Ortaklık Modellemesine yine alanında uzman müşterilerini de katarak ilerlemektedir.

Geleceğe değer katmak için bugünün şartlarını ve geçmişin tecrübesini esas aldık.

”yeni değiliz ve eskimeye hiç niyetimiz yok!“

Vizyonumuz

  • Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde öncü ve örnek bir kurum olmak.
  • Kaliteli hizmet anlayışımızda sürdürülebilirlik sağlamak.
  • Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak.
  • Teknolojiyi yakından takip ederek, iş süreçlerimizde verimliliği arttırmak.
  • Toplumsal ve sosyal değerlerimize katkıda bulunmak.

Çözüm Ortaklarımız

BİART‘ın bir proje firması olmasındaki en büyük neden, alanında uzman kişilerin bir araya gelmiş olmasıdır. Gücünü, çözüm ortaklığı modeli oluşturarak dengeleyen BİART‘ın, üstlendiği en temel misyon “bütçe kaybına engel olma” hedefidir.

BİART, her geçen gün büyüyen portföyüne; doğru zaman, doğru ürün ve hizmet sağlayabilmek için, Ortaklık Modellemesine yine alanında uzman müşterilerini de katarak ilerlemektedir.

vodafone_about
veeam_about
zimbra_about
untangle_about
google_about
aruba_about
gfi_software_about
hp_about
amazon_about
hcs_about
plesk_about
litespeed_about
plantronics_about
fortinet_about
turkticaret_about
dcscrm_about

Eğitim, Atölye ve Değer...

Biart, teknolojinin kolaylıklarla birlikte zorluklarının da bilincinde faaliyetini sürdürmektedir. Eğitimi öncelikli değerlerimizde tutarken; atölye çalışmalarımız ile sadece kendimizi değil, bilmeyi tercih eden herkesin istifadesinde gelişiyoruz. Bizim için insan bir kaynak değil, değerdir. Bilişim emekçilerinin tüm başvurularını imkanlarımız yettiğince olumlu değerlendirmek için yeni projeler ve istihdam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Sizde kendinizi “bilişim emekçisi” görüyorsanız, bizi haberdar edin.

Değerlerimiz

Biart’ta Çalışan Olmak…

Biart’ta her çalışan kendisini Biart Ailesi’nin bir ferdi olarak görür ve bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyar. Bu ailenin güçlenmesi, ortak kurum kültürünün oluşturulması ve korunması için daima bilgi, beceri ve birikimlerini sonuna kadar seferber eder. Diğer aile bireyleri ile sürekli olarak dayanışma ve işbirliği içinde hareket eder. Biart kararlarının oluşturulmasında hiyerarşik düzen içerisinde etkin olarak rol alır ve ortak kararları sahiplenerek uygular.

Biart’ta Adil Olmak, iş ahlakı ve dürüstlük…

Biart olarak tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüst, doğru ve adaletli olmak öncelikli değerlerimizdir. Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder, iş ahlakı ilkelerinin gereklerini yerine getiririz. Çalışanlarımız  özel işlerini, şirkette üstlendikleri rolleri dikkate alarak herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde yürütmek zorundadır.

Biart Çalışanları; kendi içinde, müşteriler, tedarikçiler, ilişki içerisinde olunan resmi kurumlar ve bunların temsilcileri ile olan ilişkilerinde dürüst, açık, tarafsız ve şeffaf davranır. Karşılıklı güveni zedeleyecek davranışlarda bulunmaz.

Biart’ta Sorumlu Olmak ve İnisiyatif Almak…

Biart çalışanları işlerinin gerektirdiği yetki ve sorumluluklara sahiptir. İş sonuçlarında beklenen performansa ulaşılması için gereken kararları alır, inisiyatifi kullanır, yaptığı işlerin sorumluluğunu taşır. Şirket varlıklarına kendi varlıkları gibi sahip çıkar ve şirketin uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket eder.

Biart’ta İnsana Saygı ve Mütevazı Olmak…

Biart, çalışanlarının; kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine veya yaşlarına bakmaksızın onlara eşit fırsatlar tanır. Saygı, hizmet verdiğimiz insanların günlük yaşam kalitelerini artırmak için verdiğimiz sözün ayrılmaz bir parçasıdır. Biart tüm bireyler için karşılıklı saygı üzerine kurulu bir iş ortamı kurar; her bireyin kuruma kattığı deneyime ve beceriye saygı duyar, değer verir.

Biart’ta Stratejik Düşünmek…

Biart çalışanları; Yaptığı işi etkileyecek gelişmeleri yakından takip eder, karar ve problem çözme süreçlerinde büyük resme odaklanır. Uzun vadeli düşünme ve hedeflerini gerçekleştirmek için işlerini ve alacağı sorumlulukları; sonuçlarını öngörerek, tüm kaynakları verimli ve etkin bir şekilde planlar.

Kısıtlı kaynakları en iyi nasıl değerlendirebileceğini belirler, hazırlayacağı ve uygulamaya koyacağı stratejik plan çerçevesinde hedeflerine daha kolay ulaşır.

Biart’ta Aktif Katılımcılık ve Değer Katmak…

Biart çalışanları hem kendi iş süreçlerini, hem de müşterinin iş süreçlerini sonuna kadar takip eder, aksayan durumları fark edip müdahale eder. İş süreçlerine aktif katılımıyla birlikte şirkete ve müşterilere maddi ve manevi olarak değer katar. Değer katan, üreten, başaran insanlar arasında olmak için gerekli çabayı gösterir ve hedeflere ulaşmak için yapılan işi sadece sürdürerek değil, değer katıp iyileştirerek, fark yaratan kişilerden biri olur.

Biart’ta Müşteri Memnuniyeti…

Biart, çalışanları her koşulda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine doğru, kaliteli, hızlı ve kapsamlı cevap verir. Sunulan ürün ve hizmetlerde pazar, çevre ve rekabet şartlarını, değişen eğilimleri göz önünde tutar. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini tam olarak anlar, bunları karşılayacak katma değeri yüksek, teknolojiden faydalanan ürün ve hizmetler sunar. Müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayarak Biart’a olan bağlılıklarını arttırır.

Biart’ta Verilen Sözün Tutulması…

Biart çalışanları verdiği bir sözü tutmanın her zaman daha fazla güven oluşturup bu güveni sağlamlaştırmak için en iyi yol olduğunun bilinci ile hareket eder. İş ortaklarına, çalışma arkadaşlarına ve müşterilerine sağladığı ürün/hizmet konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar. Söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarlı olarak karşısındaki kişiler tarafından saygın ve dürüst olarak algılanır ve güven uyandırır.

Politikalarımız

Ticaret Politikamız…

Hiçbir zaman karlılığı ön planda tutan tüccar olmamak. Kullanamadığımız bir ürünü üretmek ve/veya satma gafletine düşmemek. İnsan sağlığı ve değerlerine zarar veren hizmet ve ürünler ile yüksek karlılık sağlamak için insan sağlığı ve değerlerini hiçe saymamak. Ana ticaret düsturumuzdur.

Ticari ilkelerimizde Biart imzası taşıyan hizmet ve ürünlerimiz ile büyüyen bir aile olmak. Enerjilerini, Emeklerini, Tesislerini, Ar-Ge ve projelerimize açan kıymetli iş ortaklarımıza yanımızda durdukları ve esirgemedikleri yol arkadaşlıkları için teşekkürü borç bilerek ilerlemektir.

İnsan Kaynakları Politikamız…

İşe ve iş yerine uyum gösterecek adayların seçim aşamasından başlamak üzere sistematik şekilde kuruma kazandırılması, kurum içinde yüksek performans göstermelerini sağlayacak şekilde bireysel gelişmelerinin desteklenmesi ve uzun soluklu iş birliğinin kurulmasının sağlanması temel politikamızdır.

Kendini sürekli geliştiren, yeniliğe açık, öğrenmeye istekli, Biart yetkinliklerine sahip tüm çalışanlarımız şirket içi oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirmeye öncelikli alınırlar.

Kalite Politikamız

Güncel teknolojileri kullanarak, yenilikçi fikirleri destekleyerek, tüm iş süreçlerimizi ve uygulamalarımızı sürekli gözden geçirerek bulunduğumuz her sektörde tedarikçilerimizin, çözüm ortaklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın beklentilerine uygun zaman, maliyet ve kalitede hızlı çözümler üreterek maksimum memnuniyet seviyesine ulaşmaktır.

Çevre Politikamız

İş süreçlerimizde, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli önlemleri almak, çalışanlarımız da çevre bilincini geliştirmek, atıklarımızı çevreye zarar vermeyecek şekilde toplamak, ilgili tüm mevzuat ve yönetmeliklere uygun davranmak temel politikamızdır.

Görüşmeyi Başlat
1
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?