Stant Ürün Yelpazesi

Ürün ne kadar ön plana çıkarsa, ziyaretçinin o kadar dikkatini çeker. Doğrudan ışık altında duran ürünler, daha çok ön plana çıkarlar. Ürün gruplarının birbirleriyle alakalarının kurulması ve ona göre yerleştirilmesi, ziyaretçinin idrak süresini kısaltacaktır. Ancak sergilemenin temel mantığı çokluk değil kalite olmalıdır, ürün avantajları net olarak gözler önüne serilmelidir.

Ürünün kendi başına gözalıcılığı sağlanmalı (renk, tasarım, ambalaj v.s.), gerekiyorsa ışık ve renk oyunlarıyla objenin vurgusu arttırılmalıdır. Ürünle ilgili açıklamalar dikkat çekici ve vurgulayıcı olmalı, zor okunan zor anlaşılan uzun ve sıkıcı açıklamalardan kaçınılmalıdır. Ürünün kullanıcı için oluşturacağı avantajlar iyi düşünülmeli, doğru işlenmeli ve doğru yerlere yerleştirilmelidir.

Ürünle ilgili broşür ve kataloglar hitap edilen ülke göz önüne alınarak ve stant da sergilenen kurum kimliğine uygun hazırlanmalı ve yeteri miktarda bulundurulmalıdır. Tabii bu arada sergilenecek ürünün ziyaretçi açısından dokunulabilirliği de bir başka konudur. Hırsızlığa karşı tedbir alınması gerekiyorsa, sergileme tarzı da buna uygun olmalıdır. Ancak dokunarak incelemenin etkili bir tanıtım olduğu unutulmamalıdır. Ürün tanıtımı mümkünse faaliyetler ile desteklenmelidir. Video sunumları, promosyon dağıtımı, tanıtılan ürünlerin çalıştırılması gibi faaliyetler standa yönelenlerin sayısını arttıracaktır.