Stant Tasarım

Stant tasarımı konusunda üç değişik içerik söz konusudur. Bunlar; Açık Stant, Kısmen Açık Stant ve Kapalı Stant olarak tanımlanır.

Açık Stant  : Stant tümüyle ziyaretçinin gözü önündedir, görüşü engelleyen hiçbir unsur stant da yer almaz.

Kısmen Açık Stant : Standın cephelerinden bazıları, standın içinin tamamen gözükmesini engellemek amacıyla kapatılır. Böylece ziyaretçiler ilgi derecelerine göre tasnif edilmiş olur.

Kapalı Stant : Standın dış cepheleri tamamen panellerle veya vitrinle kapatılmıştır. Ancak gerçekten ilgili ziyaretçi standa girme cesaretini gösterir.

Stant tasarımı iki değişik plan ile gerçekleşebilir;

 • Standart Konstrüksiyon
 • Özel Yapım

Standart konstrüksiyon pratik ve ucuz şekilde birçok amaca hitap edebilmektedir.

Özel yapımla ise son derece prestijli ve kullanışlı stantlar elde edilebilmekte, ancak bu uygulamalar çok pahalıya çıkmaktadır.

Eğer yaptırılan özel stant birden fazla fuara götürülerek kendini amorti edebilecekse cazip olabilir. Burada gidiş dönüş sürelerini ve fuarın gerçekleşeceği ülke şartlarını da göz önünde bulundurmak gerekir.

Yurt dışı fuarlarında genel olarak standart konstrüksiyon tercih edilmektedir. Standart konstrüksiyonla da prestijli stantlar tasarlamak mümkündür. BİART A.Ş. bu konuda eğitimli ve deneyimli departmanlarıyla hizmet vermektedir.

BİART A.Ş., fuar projelerini en geç fuardan iki ay önce bitirerek fuar salonu idaresine gönderir. Böylece, firmalar fuar salonuna geldiklerinde tamamen hazır stantlarla karşılaşırlar ve hazırlık döneminde dekorasyon malzemelerinin ve ürünlerinin yerleştirilmesiyle uğraşırlar. Bu büyük kolaylık aynı zamanda fiyat avantajları da sağlar, çünkü birçok salon idaresi fuar sırasında verilen siparişlere fiyat farkı uygularlar. Bu sebeplerle stant ile ilgili tasarımı mümkün olduğunca erken sonuçlandırmakta fayda vardır. Aksi durumda, salonda verilecek siparişlerin karşılanamaması veya normal fiyatından daha pahalıya mal olması gibi riskleri göze almak gerekir.

STANT TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alınlık Yazısı : Mümkün olduğunca kısa ve fuarın yapıldığı ülke için nispeten anlamlı olmalıdır. Burada anlam ifade eden kelimelerin İngilizce olmasına ve ticari unvan eklerinin kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca devlet desteğinde bir problem çıkmaması açısından firma isminin veya tescilli markanın alınlıkta yer alması gerekmektedir. Bir örnek vermek gerekirse: Yılmaz Makine İmalat, İnşaat, Turizm ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. yerine Yılmaz Machinery yazılmalıdır. Çünkü fuarda stant adının ayırt edilebilmesi ve akılda kalabilmesi önemlidir.

Standın Genel Konstrüksiyonu : Bu konuda standın cinsi önemlidir, açık cephe sayısı fazla olan stantlarda genel konsept iyi düşünülmeli ve standın bazı bölümleri uygun şekilde kapatılmalıdır. Bu, standın yol olarak kullanılmasını ve ziyaretçilerin dikkatinin dağılmasını engelleyecektir. Stant konseptinin seçiminde amaca uygunluk ön planda olmalıdır. Fonksiyonellik daima göz önünde bulundurulmalı, kapalı kabinlerin yerleri doğru seçilmeli, ürün sergileme alanları ve görüşme alanları fazlaca iç içe geçmemeli ve standın genel havasını vurgulamak için cam panel veya renkli malzemeler kullanılmalıdır.

Genel konsept içinde yer alacak bir enformasyon bankosu ve/veya bir TV/video sunumu standın havasını oldukça değiştirecektir.

Sergileme Üniteleri : Prestijli bir sergileme için malzeme seçimi ve yerleşimine dikkat etmek gerekir. Bu amaçla raf, vitrin veya podest gibi malzemeler kullanılır. Bu malzemelerin yerleşimi yapılırken standın derinliği iyi kullanılmalı ve hoş bir ahenk sağlanmalıdır. Ucuz olması sebebiyle genel eğilim, sergileme ihtiyacını raflarla çözemeye yöneliktir. Ancak, çok fazla rafın kullanıldığı bir stant hırdavatçı dükkanından farklı görünmeyecektir. Ayrıca rafların yerlerinin ve yüksekliklerinin doğru tespiti gerekir. Bu konuda insanın göz hizasına gelen görüş alanını da yönlendirmeler için doğru kullanmak dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Aydınlatma : Spotlar genelde panellerin üst kısmına monte edildikleri için, genel konstrüksiyonun planlanması aşamasında spot yerlerine de dikkat etmek gerekir. Ürünlerin aydınlatılma biçimleri ve standın genel aydınlığı, ziyaretçiyi etkileyebilecek bir unsurdur, bu sebeple spot yerlerinin bilinçli seçilmesi ve ürünlerle stant arasında kontrast oluşturulması gerekir.

Dekorasyon : Standın duvarlarını oluşturan paneller dekorasyon için uygun bir zemin oluştururlar. Tasarlanan standın genel niteliklerine uygun logolar, grafik çalışmalar, afişler, bayraklar, panolar v.b. dekorasyon malzemesini hazırlayıp, standa uygulamak standı canlandıracaktır. Ancak bu konuda abartıdan kaçınarak, sade fakat ahenkli uygulamalar hazırlamaya özen gösterilmelidir. Panellere yapılan uygulamalarda kesici ve delici malzeme kullanmamaya, tutturma işlemini çift taraflı bantla yapmaya özen göstermelidir. Salon işletmecileri zarar gören panellerin maliyetini katılımcıdan tahsil etme yoluna gitmektedirler.

Konseptin sağlanması için şu kriterlere dikkat etmek gerekmektedir;

 • Standın bölümlenmesi (alan dağılımı)
  Yatay dağılım dışında dikey dağılım da önem taşımaktadır;
  – Masa ve podest seviyeleri
  – Grafik seviyesi (resimler, afişler, vs.)
  – Tanınma seviyesi (firma adı, ana slogan,vs.)
 • Panel Yerleşimleri
 • Donanım
 • Aydınlatma
 • Renk uyumu
 • Yazı uyumu (tipografi)

Yukarıda saydığımız “Alınlık Yazısından” – “Dekorasyona” kadar olan maddeler standın kullanışlı olması yanında kurum kimliğinin de ön plana çıkarılmasına yöneliktir.

Fuarların insanın bütün duyularına hitap etmektedir. Bakmak ile görmek arasındaki farkı, “göstermeyi” başararak ortadan kaldırabiliriz. Dolayısıyla eğer ön plana çıkmak isteniyorsa, görünürlük doğru şekilde sağlanmalıdır.