Kişiler Hukuku

Hukuk büromuzun kişiler hukuku alanına giren ve uzman olduğu davalar:
  • İsim ve yaş değişikliği (düzeltilmesi) davaları,
  • Vasi atanması, vesayet kararı ve vasilikten doğan davalar,
  • Gaiplik kararı alınması.